Startsidan
Lantbruk/The Farm
Släktforskning
Research
Foto/Photos
Böcker/Books
Balett
Nyttiga länkar
Kontakt
Nu har vi även:Uppdragsforskning

Låt mig göra Din forskning!

Jag har alltid varit intresserad av historia och tyckte det var spännande att höra min far berätta om sina fynd i arkiven. Jag började med uppdragsforskning 1993, främst åt bekantskapskretsen och har nu kurser i ämnet. Klicka här för mer info

Jag är upplärd av min far, Folke Nilsson, som anställdes 1954 hos genealog Ella Heckscher i Uppsala och hade sedan Arkivforskningbyrån tillsammans med kollegan Olof Ljung, innan han blev egen.

Förutom de forskningar jag gör på uppdrag, har jag arbetat med Glömminge socken till Sveriges Dödbok 3 och Sandby sockens emi- och immigranter 1830-1932 (Emi-bas projektet).
Sammanställning av över 200 gravstenar på Sandby kyrkogård är slutförd.

Elisabeth Nilsson

Gravstenar: SANDBY, H -län     GÅRDBY, H-län PROJEKTMin forskning:
 • Jag använder mig alltid av originalkällorna, t ex kyrkoarkivalier, såsom födelseböcker och husförhörslängder.
 • Jag använder vid behov CD-skivor och databaser, men kontrollerar alltid i original.
 • Jag håller angivet pris. 
 • Jag har kontakt med Dig under forskningens gång, via brev och e-mail.
 • Behöver jag information från arkiv eller andra extrakostnader – kontaktas Du för att godkänna detta.
 • Källorna anges alltid. Typ av handling, tidsperiod eller sida.

Ingen familj eller forskning är lik någon annan, - därför kan jag heller inte säga hur fort jag kommer fram till ett resultat.
Problem såsom förstörda eller obefintliga kyrkoböcker och andra handlingar, kan hindra oss från att alla personer i antavlan får namn.

Timpris 400:- inkl. moms

Generationspris (endast Antavleforskning) ger dig ett fast pris, men det kan både gå med plus eller minus för dig, med timpriset betalar du endast de timmar jag arbetar.

Antavla


Antavla i A3 format, samt ett häfte i A4.

Antavlan upptar fädernas fullständiga namn, yrke, födelsetid- och ort.

Forskning kan göras i 3, 4, 5 och 6 generationer, eller så långt tillbaka som tillgängliga arkivalier gör det möjligt.

Pris / generation eller timme


Bilden till höger visar en
antavla i 3 generationer


Släktbok

Antavla som ovan ingår.

Släktboken innehåller familjeblad upprättade för varje person på antavlan och dess familj. Familjebladen upptar fullständiga namn på mannen och hustrun, födelsetid- och ort, vigsel datum- och ort och när och var de dog.

Även dödsorsaker kan finnas med, om uppgiften finns i arkivalierna.

Fullständiga namn och födelsetid- och ort, på deras samtliga barn. (Dödsdatum på barnen ingår inte, förutom de som eventuellt dör som mycket små barn).

Är någon av föräldrarna omgift, kompletteras forskningen även med denna familjetabell.

Forskning kan göras i 3, 4, 5 och 6 generationer, eller så långt tillbaka som tillgängliga arkivalier gör det möjligt.

Pris/timme


Vem var din farfars farfars farfar?

Forskning kan oftast göras cirka 8-10 generationer bakåt, om probanden är född på 1930-talet och beroende på det material som finns i arkiven. Upptar faderns (eller moderns vid forskning på kvinnolinjen) fullständiga namn, yrke, födelsetid- och ort, samt dennes hustru (eller make).

Pris/timmeGårdsforskning

Samma typ av forskning som ovan.

Utgår från gården, huset eller sommartorpet och följer ägarna tillbaka i tiden.

Pris/timme


Stamtavla

Forskning framåt i tiden, - för att hitta nu levande släktingar.

Forskningen startar t.ex. med farfars far och dennes hustru, sedan deras barn med respektive, deras barn osv.

Levereras i grafiska tavlor och i pärm.

Pris/timme


Bilden visar ett exempel på en stamtavlaKompletteringar mm

av tidigare forskningar utföres.

Pris/timme

Rabatt vid beställning av flera likadana forskningar.


Jag vill uppmana alla – stora som små – tala med era barn och barnbarn!
Er vardag blir en gång historia och guld värd för kommande generationer.
För er historia och släkt vidare genom tal och skrift.
Skriv på era fotografier, prata med släktingar och ni skapar ett historiskt pussel.
Använd er av gamla namn, gårds, by, hagar och socken namn, så att de inte faller i glömska.


Kurser  


Titta igenom de olika kurserna och notera i din anmälan vilken/vilka kurser du önskar gå.
Skicka din anmälan till;

info@skarpaalbygard.se

med följande information:

Namn, Kursval, Epost, Telefon

Men

Just nu har jag tyvärr inte tid med dessa kurser. Anmäl gärna intresse, så återkommer jag vid start!


Vilka kurser som startar beror på intresse, hör gärna av er med en intresseanmälan via kontaktsidan.
Under kursen lär sig samtliga att hantera läsapparat och mikrokort, dator och får prova på en mängd CD-skivor och litteratur.

Släktforskning

Här lär vi oss grunderna i släktforskningen samt en mindre genomgång av gammal stil. Deltagarna får lära sig att söka i kyrko- och folkbokföring, samt göra ”provforskningar”. Vi tittar lite på bouppteckningar och vilka arkiv och myndigheter som finns. En gång ägnas helt åt data. Hur tar man  hand om det färdiga resultatet? Diskussion om den egna forskningen.

Kursbok ”Släktforska steg för steg”

8 ggr 2 tim / gång pris 850:-, exkl. bok

Fortsättning släktforskning

Släktforskningens källmaterial finner du inte bara i kyrkans material. Kursen ägnas åt de andra källor som finns i andra arkiv, t. ex. skola, värnplikt, fattigvård mm. Vi lär om sjömän och soldater, ämbetsmän. Adel, präster, borgare och bönder finns det mycket material om, här lär du dig var du ska leta. Diskussion om den egna forskningen.

Kursbok ”Släktforska vidare”

8 ggr 2 tim / gång pris 850:-, exkl. bok

Gammal handstil

Genomgång av den tyska stilen, bokstäver, tidsord. Kursen ägnas till största delen av läsövningar. En gång ägnas helt åt data.

Kursbok ”Läsebok för släktforskare”

10 ggr 1 tim / gång pris 600:-, exkl. bok

Emigrantforskning

Kursen lär ut hur du kommer igång och var du ska leta. En gång ägnas åt data. Passagerarlistor, fotografier och brev, passjournaler, utflyttningslängder, de amerikanska arkiven mm

7 ggr 2,5 tim / gång pris 750:-

Hembygdsforskning

Här är kursen för dig som vill veta mer om en plats, är engagerad i en hembygdsförening. Vi går igenom Svenskt arkivväsen, tryckta verk, kartor, mm. Vad finns om hembygden i kyrkans och  kommunens arkiv eller i skattlängderna?

7 ggr 2,5 tim / gång pris 750:-


Kontakta mig gärna för vidare information.

............................................................................................................................
Är någon av dem ur din släkt?
Gör en insats och rädda stenarna till eftervärlden!
Sätt upp dig som innehavare hos:

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se
tel 0485-380 12

Hör gärna av er till mig också!Gravstenar Sandby H-län:
Texten syns ofta inte på dessa foton, andra bilder finns.
Fotografierna är tagna så att man lättare hittar stenen.


Bild och fullständig text på stenarna, klicka på resp namn!
 • EMMA NILSSON 1862 – 1940
 • BRUKAREN AV SANDBY PROSTG. LARS GUSTAF PETTERSSON
 • F. D. SJÖMAN NILS G. AHLGREN SKARPA ALBY HUSTRU MARIA CHRISTINA
 • KONSTNÄR ÅKE SCHMÄGERS 1905-1970 STOCKHOLM
 • HÄR VILAR SVEN LARSSON I N. SANDBY MAKA MARIA H. LARSSON
 • LANTBR. JOH. G. OLSSON FR. EKELUNDA HUSTRU JOHANNA OLSSON
 • ANDERS GUSTAV PETERSSON FRÅN NORRA SANDBY
 • LANTBR. L. G. ANDERSSON FRÅN SÖDRA NÄSBY FAMILIEGRAV
 • LANTBR. WILHELM LARSSON FRÅN SÖDRA NÄSBY FAMILJEGRAV
 • LANTBR. PETTER NILSSON, NORRA NÄSBY, HUSTRU ANNA SOFIA
 • SKRÄDDAREN S. P. ERIKSSON FRÅN SÖDRA NÄSBY
 • H. Ä. AND. PETTER NILSSON ÅBY, HUSTRU INGRID KR. OLSDOTTER
 • PER ANDERSSON
 • S. A. ÅGREN (kallades också SEJSING, FÖDD LARSSON) ÅBY FAMILJEGRAV
 • FISKARE NILS JOHAN PETTERSSON FAMILJEGRAV SANDBY
 •     AUGUST LARSSON, SKARPA ALBY
 • NILS OCH ELISABETH ARVIDSSON, (SMÅSKOLLÄRARINNA)
      DOTTER TILL OVANSTÅENDE     AUGUST LARSSON
 • ANDERS JOHAN NILSSON, NEDRE ÅLEBÄCK
 • MARTIN JOHNSSON 1873 - 1961, ANNA JOHNSSON 1869 - 1949 S. NÄSBY
 • N. P. ANDERSSON, SKARPA ALBY
 • HUBERT JOHNSSON 1902 - 1984, ELLEN JOHNSSON  1901 - 1966 N. ÅLEBÄCK
 • KYRKOVAKTMÄSTAREN CARL JOHANSSONS FAMILJEGRAV
 • J P SVENSSONS, ÅBY, FAMILJEGRAV
 • VILORUM FÖR WIKTOR JOHANSSON • Gravstenar Gårdby H-län:
  Texten syns ofta inte på dessa foton, andra bilder finns.
  Fotografierna är tagna så att man lättare hittar stenen.


  Bild och fullständig text på stenarna, klicka på resp namn!

 • GRAVRÄTTSINNEHAVARE
 • GAMLA GRAVSTENAR VID MUREN PÅ GÅRDBY KYRKOGÅRD
 • JOHN JOHANSSON
 • GUNHILD JOHNSSON 1906 - 1967
 • ___________

  Emma Nilsson * 1862  1940

  Tillbaka


  Brukaren av Sandby Prostgår. Lars Gustaf Pettersson född d.  31  mai 1827 död d. 30   sept 1860 och dess lilla dotter Matilda Beata född d.  15 juli 1852 död d. 26 februari 1855

  Tillbaka


  F. d. Sjömannen Nils G. Ahlgren i Skarpa Ahlby * 9/2 1835 - 16/5 1915 Hustrun Christ. Maria Ahlgren * 30/8 1835 - 18/2 1903 //På undre sockel:// Familjegrav

  Tillbaka  Konstnär Åke Schmägers 1805 - 1970 Stockholm

  Tillbaka  Här vilar Hemmansägaren Sven Larsson från N. Sandby * 2/4 1834 - 28/ 1914
  och hans maka Maria H. Larsson * 6/5 1838 - 10/9 1913

  Tillbaka


  Lantbrukaren Joh. G. Olsson Fr. Ekelunda * 9/10 1846 - 6/7 1921 hustru Johanna Olsson * 23/9 1848 - 13/4 1898 Upp. b. 14:13 Sv. ps. 452 Dav. 16 ps 6 v Sv. ps 344

  Tillbaka


  Lantbrukaren L. G. Anderssons Södra Näsby Familjegrav

  Tillbaka


  Lantbrukaren Wilhelm Larssons från Södra Näsby Familjegrav

  Tillbaka


  Lantbrukaren Petter Nilsson Norra Näsby * 21/9 1823 28/12 1918
  hustrun Anna Sofia 2/6 1821 11/1 1901 Edert minne ska länge leva

  Tillbaka


  Anders Gustaf Peterssons från Norra Sandby I H S Familjegrav

  Tillbaka


  Skräddaren S. P. Erikssons  Södra Näsby Familjegrav

  Tillbaka


  Hemmansägaren And. Petter Nilsson fr. Åby * 8/6 1831  27/3 1910
  Ingrid Kri. Olsdotter * 17/11 1830 16/10 1905 Familjegraf

  Tillbaka


  Per Andersson 1859 - 1939 Hustrun Matilda 1864 - 1935 Frida 1896 - 1988
  Signe 1890 - 1967 N. Näsby?Per Anderssons N:a Sandby Familjegrav

  Tillbaka


  S. A. Ågrens Åby Familjegrav 1917

  Tillbaka  Fiskare Nils Johan Pettersson familjegrav Sandby

  Tillbaka  August Larssons från Alby Familjegrav

  Tillbaka


  Nils Arvidsson * 1887 1972 Elisabeth Arvidsson * 1887 1960 sonen Bernt *

  1924 1929 Gårdby

  Tillbaka


  F.D. Hemmansägaren Anders Johan Nilssons Nedre Ålebäck Familjegraf 1919

  Tillbaka  Martin Johnsson 1873 - 1961, Anna Johnsson 1869 - 1949 S. Näsby

  Tillbaka  N. P. Andersson  Skarpa Alby

  Tillbaka  Hubert Johnsson 1902 - 1984, Ellen Johnsson  1901 - 1966 N. Ålebäck

  Tillbaka  Kyrkovaktmästaren Carl Johanssons familjegrav

  Tillbaka  J P Svenssons Åby Familjegrav

  Tillbaka  Vilorum för Wiktor Johansson

  Tillbaka  gravrättsinnehavare

  Tillbaka  gamla gravstenar vid muren på Gårdby kyrkogård

  Tillbaka  John Johansson

  Tillbaka


  Gunhild Johnsson 1906 - 1967 Gårdby

  Tillbaka

   

   
  Skarpa Alby 207, Sandby socken,
  386 92 Färjestaden

  Innehar F-skattsedel
  Produktion: Öland på Internet AB
  Foton copyright Nilsson, Skarpa Alby Gård eller angiven fotograf.
  Photos copyright Nilsson, Skarpa Alby Gård or mentioned photographer