Startsidan
Lantbruk/The Farm
Släktforskning
Research
Foto/Photos
Böcker/Books
Balett
Kontakt

PRESENTKORT

Beställ
böcker här!


CD

Books in English
"Öland"
"Ölandsfolk del 2"
"Ölandsfolk del 1"

Nu har vi även:
Böcker/Books

Vissa av titlarna finns i mycket liten upplaga och kommer inte
att tryckas på nytt

Ölandssläkter del 1, 2, 3, 4, 5 och 6 är slut

del 9 finns en fåtal exemplar av

Se även böcker under Ölandsfolk.


SLÄKTREGISTER
i bokstavsordning
RÄTTELSER/TILLÄGG
ÖLANDSFOLK


Alla i serien Ölandssläkter innehåller Öländska släkter i 4-generationers antavlor.

Utgår från en syskonskara, deras föräldrars och deras föräldrar osv. Socknarna är blandade, till största delen är det bondebefolkningen som finns med, men även andra yrkes grupper. Antavlan tar upp personernas fullständiga namn, födelsetid- och ort, samt yrke.

I
nga dödsdatum. Tryckt i liggande A4, vitt papper, hft.All books in the series Ölandssläkter and Ölandsfolk, includes between 22 til 50 Öländska 4-generations family trees.

Starts with a family of brothers and sister, their parents, grandparents and so on. The family trees are from different parts the island Öland, mostly the farmers families, but also people with other professions.

The family tree includes the persons full name, birth time- and place, and profession.

No deathdates  in  the serie Ölandssläkter, but some in the serie Ölandsfolk.

 

Name index are included in Ölandssläkter VIII and IX, and also Ölandsfolk. Separate index that includes Ölandssläkter I – VII.


Släktböcker
Ölandsfolk  Del 1
Tryckt 2005, 100 sidor 
Få rättelser -klicka här                                klicka för innehåll

 270:-

Ölandsfolk  Del 2
Tryckt 2007, 116 sidor

 270:-

Ölandsfolk Del 3
Under arbete. Kommer att innehålla släkter från Borgholm, Mörbylånga och Räpplinge mm

   
Ölandssläkter I
Slutsåld
44 st. antavlor, tryckt 1973
Rättelser finns i del IV sid 45
   
Ölandssläkter II
Slutsåld
39 st. antavlor, tryckt 1982
Rättelser finns i del IV sid 45
   
Ölandssläkter III
Slutsåld
48 st. antavlor, tryckt 1983
Rättelser finns i del IV sid 45
 
Ölandssläkter IV
Slutsåld
44 st. antavlor, tryckt 1984
   
Ölandssläkter V
Slutsåld
36 st. antavlor, tryckt 1985
   
Ölandssläkter VI  
Slutsåld
32 st. antavlor, tryckt 1988

  

Ölandssläkter VII
22 st. antavlor, tryckt 1995                                           

   85:-

Ölandssläkter VIII
50 st. antavlor, inkl. register till bokens probander, samt deras föräldrar som
förekommer i boken. Tryckt 1998            


145:-

Ölandssläkter IX – Jubileum                            Få ex kvar
30 st. grafiska antavlor, 10 artiklar, register till bokens släkter, bilder, historik över Ölandssläkters, Artiklar om OS hästen Illusters anor, ett mord i Runstens prästgård, om Egbyflickan som målades av Modigliani, dikt av Anders Johansson, Ölandsarkiv 1(del 2 finns i Ölandsfolk 1, del 3 i Ölandsfolk 2), och
berättelser om en ”gammelfarfar”, ett kvinnoöde och släkten Rosengren.   
Tryckt 2004      

Få rättelser -klicka här                                 klicka för innehåll

195:-


Per Östenssons ättlingar del 1
Född 1685 i Ekelunda, Sandby socken. Han var gift tre gånger och hade 17 barn, varav 10 gick vidare.
Maskinskriven text. Av Folke Nilsson.

198:-

Antavlor
44 antavlor på fädernet eller mödernet (22 av var) i 6 generationer.
Tryckt 1995 i stående A4, brunt 100 gr. papper. Utg.pris

90:-


Släkten Stenfelt och deras förfäder 2 ex kvar
Av genealog Folke Nilsson93 sidor, maskinskriven, hft, gulnande blad

Startar med Pehr August Stenfelt-Tillberg född 1881 i Mörlunda och forskningen sträcker sig ner till 1200-talet. Forskningen innehåller  ett flertal riddare, riksråd, hertigar, men även kungar t. ex.Gustaf I av Sverige (Vasa)

925:-

Register

Ölandssläkter Register / Index 1800 names
ca 1800 namn – de probander och deras föräldrar som finns i någon av Ölandssläkter del I – VII .
Bra att ha med då man forskar.
Tryckt 1995.

25:-

Hjonelagslängden 1609-10
För Sandby, Gårdby och Norra Möckleby socknar, samt Vanserum, Södra Bäck, Åkerby, Frösslunda och Ledingsta. Avskrift av Folke Nilsson.

155:-

Hjonelagslängden 1609-10
För Mörbylånga och Resmo socknar. Lösblad, avskrift av Folke Nilsson.

155:-


Läroböcker

Släktforskning för alla                                        1 ex. kvar!
Av Börje Furtenbach Lärobok i släktforskning 144 sid, tryckt 1986

100:-

Släktforskning för alla                  1 ex kvar
Kerstin Olofsson-Jonmyren
Tryckt 1976, 19 sidor. Studieplan till läroboken Släktforskning för alla, Furtenbach och Läsning av gamla handstilar, Åberg

65:-

Dombok över Vaksala härad 1632 (Uppland)
11 sidor ur domboken med avskrifter på maskin
Träna på handstilsläsning, eller bara ta del av texten

125:-

Släktforskning steg för steg                               Slutsåld
Per Clemensson/Kjell Andersson
Lärobok i släktforskning 1997 (5:5) Natur o Kultur/LT Förlag

I mitt tycke den bästa upplagan, för att lära sig forska!

 

Läsebok för släktforskare
SLUT
Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell
Läsning av gammal handstil
2004 ICA bokförlag

 


CD

Dialekten i Sandby-Gårdby*                                  
77 minuter
Uppläsare: Alf Ohlsson
120:-Hembygdsböcker
Almanackor mm

Ölands Hästar                                                           

En bok om remontuppfödning och annan hästavel på Öland
Peo Larsson/ Hella Schulze, tryckt 2004, 312 sidor

Innehåller även personnamn och platser på Öland.

300:-
Sandby-Gårdby Hembygdsbok*          fåtal kvar i lager!
Inbunden, 269 sidor, nytryck 1990
Artiklar om föreningsliv, tobaksplantager, folkskola, hantverkare, hemman i socknarna.Sammanställning av präster och klockare mm
150:-
Sandby-Gårdby Två socknar på Öland*        
                  
250:-

Öland - en sommarresa                    Tryckt 2016, 108 sidor
En sommarresa från Färjestaden till Gårdby, rakt in i mittlandets djupa grönska. Vägkanterna är de kanske mest prunkande på hela Öland.
I Mittlandsskogen döljer sig både forntid och ett rikt växt- och djurliv. På vägen passeras Tveta gård, en av Ölands få herrgårdar med en intressant historia med besök av kungaparet.
Resan avslutas på Gårdby kyrkogård vid den 1000 år gamla runstenen som berättar om vikingafärder i österled.

200:-

Öland Mittlandet 200:-
Anders Johansson
Tryckt 2006, 238 sidor
Berättelser om fattigbyn, Pelle i kvarnen mm. Fantastiska fotografier.

200:- Öland- Mittlandet av Anders Johansson

Öland – En kort beskrivning för turister
Hjalmar Hultenberg 92 sid, tryckt 1975 12:e upplagan

75:-

Vid Ölands stora Alvar
av Anders Johansson. 131 sidor, utgiven 2018, vikt 560 gr
En bok om stora Alvaret dess natur och människor. Vackert språk och underbara bilder.
”Stora alvaret är ett land, som inte riktigt vet var det hör hemma, ett slags ingenmansland; det är en liten värld utanför världen, nära men ändå fjärran. Här förenas på ett särskilt sätt naturens och människans liv. Och där landet slutar möts himmel och hav i en explosion av ljus.”

210:-
Sommar i Småland
1 ex kvar!
av Anders Johansson. 95 sidor, utgiven 2018, vikt 455 gr
Anders fångar här det Småländska landskapet i text och bild på sitt speciella sätt.
”Dessutom är min känsla för naturen så stark att jag känner mig hemma i miljöer som den är på god väg att ta tillbaka. När jag rannsakar mitt medvetande förstår jag att jag har samlat bilder och intryck, vilka sammantaget gett mig en bild av Småland. Jag tror förresten att även de fattiga 1800-talsmänniskorna ibland fann glädje i sina liv.Min bild av Småland är naturligtvis en metafor för det verkliga landskapet. Jag kan lämpligen kalla den mitt Småland. Något annat Småland känner jag inte.”

205:-

Öland längst i norr                                            
av Anders Johansson. 234 sidor, utgiven 2016
En bok om Böda socken på norra Öland. En avkrok eller ett centrum?
Om den förstenade skogen, Källa gamla kyrka, möten med
Alrik Nilsson och Lennart Sjögren och inte minst fantastiska fotografier.

250:-

Ett år i Småland  
av Anders Johansson. 392 sidor, utgiven 2014
”Det här är, som sagt, en bit av Småland. Mitt Småland”
Anders kallar den själv en hembygdsbok om Bäckebo socken.  Fylld med fotografier.

350:-
Öland
Få ex kvar
Anders Johansson
Tryckt 2009, 69 sidor
Ölandsbok med mycket bilder och text på Engelska.
Boken berättar om runstenar, Algutsrums marknad, natur, konst mm över hela Öland.

printed 2009, 69 pages
A book about Öland, lovely photos and text in English about the natur of Öland, old times, art and much more.
195:-
Ölands Stora alvar  Mitt i ett världsarv    
Anders Johansson
Tryckt 2006, 240 sidor
220:-
Ölands stora alvar
Få ex kvar
Anders Johansson/ Studieförbundet Vuxenskolan 53 sidor
Studieplan kring boken ”Ölands stora alvar, människa och miljöer”
50:-
Ölands södra udde
Få ex kvar
fåglar, stämningar och lite historia
Anders Johansson
Tryckt 2010, 128 sidor

280:-
Dröstorp - en by som blev öde
Få ex kvar
Bo Andersson och Anders Johansson
Tryckt 2012, 201 sidor

250:-

Övrigt

Småland
Skogar Vatten en gästgivargård och en kungsgård
Anders Johansson
Tryckt 2011 , 187 sidor
Se de vackra bilderna på djur och natur, försjunk i historierna som berättas.
300:-

Tre Världar - greven byggmästaren skogsmannen 
Anders Johansson
Tryckt 2010, 95 sidor

270:-
Tre Världar - greven byggmästaren skogsmannen 
Minnen och erfarenheter från min tillryggalagdalefnadsbana**          SLUT
antecknade av Nils Fredrik Wahlström
Renskrivna av Kerstin Palm
350 sidor/ 2 spalt, tryckt 2008 Columna förlags AB
Nils Fredrik Wahlström var präst i Kalmar stift 1848-1905, boken inleds men hans barndom i Dörby, H och studier i Kalmar och Uppsala.
Har tar läsaren runt i Småland och på Öland, på platser där han varit adjunkt och verkat som  kyrkoherde, han berättar om folket i bygden och även om andra präster. Kyrkoherdetjänst i Kråksmåla, Sandby och Gårdby, H
Boken har förutom än mängd underrubriker ett sak- och personregister.
250:-
Minnen och erfarenheter från min tillryggalagda lefnadsbana,av Nils Fredrik Wahlström

Ölandsfolk

Antavlor – Berättelser - Bilder

Bokserie om de Öländska släkterna utkom med första delen juli 2005.
Tryckt i liggande A4 (hft).

Producerad av Elisabeth Nilsson

Uppslag ur ölandsfolk
Uppslag ur Ölandsfolk

Böckerna  innehåller antavlor, register över probander (=start person) samt deras föräldrar, fotografier, artiklar om Öland och släktforskning.

Innehåller  4- generationers antavlor med start ca 1910-1930 till tiden kring sekelskiftet 1700/1800-talet. För avlidna probander, samt probanders föräldrar, finns dödsdatum angivet, källhänvisningar.

Varje släkt har ett uppslag (2 sidor) i boken, samtliga probander på vänstersidan och på högersidan en antavla i 4-gen
(se ex ovanstående bild)

Del 3

Är under arbete och kommer att innehålla släkter från
Mörbylånga, Borgholm och lite Räpplinge.
_____

Sandby-Gårdby Hembygdsförening
_____

Emigranter från någon av våra Öländska socknar

Artikelförfattare:

Kiki Lundh – Om en driftig smålänning, som satte spår i Borgholms historia.

Per-Åke Johansson – Motorhistoria – om ett körkort

Anna Haak – Pehr - Två gånger död

Sven Malmberg - Ölandsarkiv 4

Fler artiklar kommer

 

Gästforskare:

Ej bestämt vilka det blir ännu

Del 2

Torslunda Hembygdsförening berättar om smeden Sander i Björnhovda och presenterar själva föreningen.

Samtliga emigranter 1847-1937 från Sandby socken

(även de som inte finns på Emibas CD:n)

 


Artiklar i del 2:

 • En brödrastrid i Tjusby – tidigt 1800-tal i Gärdslösa.
  Kjell Niklasson, Lund
 • My Swedish Research – engelsk text från Michigan om sökandet och resan ”hem” efter tre generationer.
  Jim Stevens, USA
 • Ett mordförsök i Ventlinge – 1880, ett knivdåd inom familjen
  Victor Ericsson
 • Breven berättar – om brevväxlingen över Atlanten
  Elisabeth Nilsson
 • Ätten Jägerhorn af Spurila på Öland på 1600-talet
  Reginald Jägerhorn, Helsingfors
 • Ölandsarkiv 3
  Sven Malmberg, Vadstena Landsarkiv

Gästforskare:

 • Pehr Nilsson, släkten Lindström - Gärdslösa/Räpplinge
 • Folke Nilsson, släkten Stenfelt norra Öland
 • Peter Nordquist, släkten Nordquist Gräsgård/Smedby

__________________

Del 1

30 st antavlor

Antavla innehållande "solmålaren" Per Ekström i Segerstad.
Helene Ljung - Barometern-OT , Livet är en tallrik gröt på Öland

 • Kiki Lundh - Borgholm, Anders Olsson i Mörby, ambulerande skolmästare
 • Ragnar Andersson - Ranstad, En berättelse om Johan Peter Enström
 • Sven Malmberg - Vadstena Landsarkiv, Ölandsarkiv 2
 • Fran Hillier - Minnesota,USA, Researching Nils Gustav Nilsson
 • Lennart Lundegårdh – Stockholm, Ölands-Pelle, om Per Ekström
 • Elisabeth Nilsson – Öland, 50 år i genealogins tjänst, om sin far Genealog Folke Nilsson.

Gästforskare - Sven Andersson, Kalmar , Kjell Niklasson, Lund, Tage Svensson (via sonen Bertil Svensson, Norrköping), Folke Nilsson, Gårdby.

Hembygdsföreningar - Kastlösa och Norra Möckleby, presenterar föreningen och vad som finns i arkiven.

Pris: 270:- exkl. portoÖlandsfolk

Antavlor – Berättelser - Bilder

Bokserie om de Öländska släkterna utkom med första delen juli 2005. 
Tryckt i liggande A4 (hft).

Producerad av Elisabeth Nilsson

Uppslag ur ölandsfolk
Uppslag ur Ölandsfolk


Pris inklusive moms.
P
orto tillkommer på alla priser.
Titlar med en stjärna*, säljes åt de bägge hembygdsföreningarna.
Titlar med **, säljes för författarens räkning.


Tillbaka till toppen av sidanDU KAN BESTÄLLA BÖCKER AV OSS

Skicka en mail med nedanstående uppgifter info@skarpaalbygard.se
Namn (för o efternamn)
Gatudress:
Postadress (pnr o ort)
Telefon:
Epost:
Du anger bokens titel alt böckernas titlar samt antal,

Skarpa Alby 207, Sandby socken, 386 92 Färjestaden
Innehar F-skattsedel
Produktion: Öland på Internet AB
Foton copyright Nilsson, Skarpa Alby Gård eller angiven fotograf.
Photos copyright Nilsson, Skarpa Alby Gård or mentioned photographer

bocker_trevarldar.jpg