Startsidan
Lantbruk
Släktforskning
Research
Ölandsfolk
Böcker/Books
Balett
Nyttiga länkar
Kontakt

JUST NU..
SÄKER GÅRDBoken:
Dröstorp 298:-Boken:
En bok om Sandby-Gårdby 150:-


Dröstorp
English text - end of page

En av Ölands Alvarbyar, förr en plats för nybyggare som fick slita hårt - nu ett utflyktsmål för bofasta, skolor och turister.

I mantalslängd för 1777 finns Swen och Nils upptagna, liksom inhyse Håkan Persson.
Samma år gör också lantmäteriet en ägomätning av ”nyhemmanet”.

1820  finns fler personer antecknade som skattskyldiga.

I Sandby sockens första kommunionlängd 1792-1800 finns under den tiden 24 personer antecknade på Dröstorp.       DII:1 pag 14-17

Dröstorp området har säkerligen tidigt varit bebott, då det finns två järnåldersgravar straxt intill byn, liksom en runsten mellan Skarpa Alby och Dröstorp, men det första barnet vi kan belägga i kyrkoböckena är Brita som föds 1764 det senaste föds 1886, när byn börjar avfolkas.

På 1800-talets senare hälft bodde också den beryktade Boman och hans fruar på Dröstorp, om honom finns att läsa mer i Sandby–Gårdby hembygdsbok.


Husgrunden är den bäst bevarade i byn, ruinen till höger är ladugård.
Till vänster stod huset i vinkel, man ser ännu upphöjningen där skor-stenen varit.
Trähuset finns faktiskt kvar, flyttat till Skarpa Alby och är Sandby sockens äldsta hus.

 

 

Nu betar våra ungdjur Dröstorps åkermarker och nyttjar varje dag den gamla brunnen, i självbetjäningspumpar. Utanför trampar våra djur ännu bygatorna i stekande sol.
_

_
Daily work

Dröstorp an old Alvar village, then a place for hard working farmers, now a place for turists, schools etc. People moved out here  around 1760 from the villages nearby, they became newbuliders at Dröstorp. 1777 were Swen och Nils farmers here and had to pay tax for the land. Picture 2.
1820 are 4 farmers living here, and between 1792-1800 lived 24 persons in the village.
The place has been inhabited for a long time, near the village are two Iron age graves and a rune stone between Skarpa Alby and Dröstorp. The first child born at Dröstorp  in the birthbook in Sandby parish is Brita 1764, the last a girl born 1886, the village was almost empty then.

The notorious Boman and his wifes lived here and more about him can be read in Sandby-Gårdby hembygdsbok.

The ruin is the most preserved at Dröstorp and is a former barn, the house ruin to the left. The house, was moved to Skarpa Alby were it stands today and are Sandby parish oldest house.  Picture 5.

Today our young cattle graze Dröstorp`s arable land and use the old well. On the other side of the stonefence our cattle tread the villagestreets under the hot sun.


  Skarpa Alby 207, Sandby socken, 386 92 Färjestaden